Általános szerződési feltételek

Szerződési feltételek

Üdvözöljük Önt az Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www..hu(továbbiakban: Webáruház) weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozza és ismerteti az érdeklődő, a webáruház szolgáltatásait felhasználó, a webáruház szolgáltatásait igénybevevővel(továbbiakban: Vásárló) a webáruház általános működési elveit, a webáruház által nyújtott szolgáltatások használati / felhasználási feltételeit.

 

Amennyiben felhasználója szeretne lenni a Webáruházunknak vagy vásárolni szeretne a Webáruházunkból, kérjük figyelmessen olvassa végig jelen ÁSZF –et,és kizárólag abban az esetben vásároljon, vagy vegye igénybe a Webáruházunk által nyújtott szolgáltatásait, amennyiben jelen ÁSZF MINDEN pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a jelen általános szerződési feltételek összes pontját.

 

Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejövő szerződés nyelve magyar. A létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, az Üzemeltető ezeket a szerződéseket nem iktatja, így utólag nem megtekinthetőek, nem hozzáférhetőek, vissza nem kereshetőek.

 

Vásárló a Webáruház böngészésével, használatával, egyben ráutaló magatartásával,  a megrendelése rögítésével tudomásul veszi, és elfogadja jelen ÁSZF alábbi pontjait:

 

1. Az Üzemeltető

Cég neve:Virág Károly egyéni vállalkozó
Cég székhely:2145 Kerepes Kodály Zoltán u. 11.
Cég adószáma:73370309-2-33
Cég közösségi adószáma:HU73370309
Cég bankszámla száma: 65100235-12101816-00000000
Cég vezető tisztségviselője:Virág Károly
Cég kapcsolattartója:Virág Károly
Cég email elérhetősége:virkaro56@gmail.com
Cég telefon elérhetősége:+36302747646

Cég adatkezelési nyilvántartási száma:NAIH-91998/2015

2. Felelősség

 

Vásárló elfogadja, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a webáruház Vásárlói használatából adódó kockázatokért. Üzemeltető kizár és elutasít minden felelősséget a Vásárló által tanusított magatartási formákat illetően, mely magatartási formákért Vásárló maga kizárólagosan felelős.

Az Üzemetető a Vásárló általi regisztráció, megrendelési folyamat alatt a Vásárló által leközölt adatok valódiságát jogosult, de nem köteles ellenőrzi, ezen adatok valódiságáért az azt megadó Vásárló felel.

Az E-mail cím megadásakor Vásárló felelősséget vállal, hogy az általa megjelölt e-mail címről ő MAGA veszi igénybe Üzemeltető szolgáltatásait. Minden nemű felelősségvállalás a regisztrációba, vagy a megrendelési folyamatban bevont E-mail címet érintően, az E-mail fiókot regisztráló személyt illeti meg. Amennyiben jogi sérelemre kerül sor, az Üzemeltető minden segítséget biztosít az eljáró hatóságoknak a jogsértő ügylet / személy személyazonosságának ellenőrzésével / feltárásával kapcsolatban. Az ÁSZF jelen pontjának be nem tartása kapcsán. Üzemeltető jogosult a Vásárlói regisztráció, vagy hírlevélre történő feliratkozás törlésére, mely esetben Üzemeltető semmilyen nemű / felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért nem felel.

A Vásárló a honlap / webáruház használatával kötelezettséget vállal, hogy a honlap / webáruház használat során harmadik személyek jogait, vagy egyéb jogszabályokat közvetett, vagy közvetlen módon sem sértse meg.

 

3. Az információk tulajdonjoga

 

Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető birtokolja a Webáruházban található / látható információkat. A Webáruház oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A Webáruház /weboldal tartalmai és adatai semmilyen módon nem tárolhatóak, a honlapunkra feltöltött képi anyagok, szövegeknek az Üzemeltető beleegyezése nélküli felhasználása jogi következményekkel jár. Az Üzemeltető hozzájárulása nélkül nem megengedett a Webáruházban megjelenő tartalmak, információk, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása, ismételt megjelentetése. Fentiek be nem tartása jogkövetkezményekkel jár, szükség esetén bírósági úton érvényesítjük jogainkat.

 

Bármely regisztráló fél, aki regisztrál a www..hu weboldalon, az Adatvédelmi nyilatkozatot, ÁSZF –et elfogadottnak tekinti, a Webáruház szolgáltatásait igénybe véve ráutaló magatartás formájában elfogadja, egyetért az ÁSZF –ben rögzített összes ponttal.

 

4. Adatkezelés.

 

Tájékoztatjuk, a Webáruházunkból való rendelés során a Vásárló személyes adatai a Webáruházat Üzemeltető adatbázisába kerülnek.

A Vásárló adatainak kezelésekor minden esetben a 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az adatvédelmi törvénynek megfelelően járunk el.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Webáruházat / honlapot Felhasználót, az Üzemeltető által kezelt adatok adatkezlési elveiről,

gyakorlatáról, melynek során Üzemeltető tiszteletben tartja a Webáruházat használó, a honlapra látogatók személyhez fűződő jogait.

A Vásárló a Webáruház használatával elfogadja és hozzájárul a meghatározott adatkezelési elvekhez.

 

Adatkezelő:

 

Cég neve: Kft

Cég székhely:

Cég adószáma:

Cég közösségi adószáma:

Cég cégjegyzékszáma:

Cég Iparkamara regisztrációs száma:

Cég Adatvédelmi nyílvántartási száma:

Cég bankszámla száma:

Cég vezető tisztségviselője:

Cég kapcsolattartója:

Cég email elérhetősége: info@.hu

Cég telefon elérhetősége:

 

 

Adatkezelés jogalapja:

 

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást a Vásárló / Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Adatkezelés célja:

 

Az Üzemeltető a Vásárló adatait bizalmasan kezeli, adatkezelésének célja kizárólag a megrendelések, rendelési feltételek teljesítése, kiszállítása, valamint a hírlevélre feliratkozottak részére további hírlevelek küldése.

 

Az adatkezelés során kezelt adatok:

 

 1. Vásárlói regisztrációhoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Magánszemély vásárló esetén: Vezetékneve, Keresztneve, E-mail címe, telefonszáma, Szállítási címe, Számlázási címe

Jogi személy (cég) esetén: Cég neve, formája (pl. Kft.), adószáma, cégjegyzékszáma, Székhely címe, Szállítási címe, Számlázási címe, E-mail címe, telefonszáma

 1. Hírlevélre történő feliratkozás az alábbi adatokat kell a Vásárlónak / Felhasználónak megadnia:

Vezetékneve, Keresztneve, E-mail címe

 1. technikai adatok, Cookiek (sütik):

A weblap böngészése közben kizárólag statisztikai célból technikai adatokat gyűjtünk a látogató/ felhasználóról (pl: operációs rendszer fajtája, IP cím, stb)

Ezen adatokhoz csak az Üzemltető fér hozzá, mely adatokból a Felhasználó személyére nem lehet következtetni. Ezen adatokat Üzemeltető személyes azonosításra

nem áll módjában felhasználni, és nem is használja fel. A Webáruházunk cookiekat használ, melyek szükségesek a sikeres megrendelés leadásához. Amennyiben nem kívánja a sütiket

engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a Webáruház funkciója csak részben lesznek elérhetőek.

 

Adatkezelés időtartama:

 

A Vásárló személyes adatainak kezelése a www..hu webolra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A Vásárló a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti azinfo@.hu e-mail címen, illetve a regisztrációt a Vásárló maga is törölheti a Saját Fiókom menüpontban megtalálható „Regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Üzemeltető köteles 3 munkanapon belül módosítani vagy törölni a Vásárló által megadott instrukcióknak megfelelően.  Az Üzemeltető nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály ereje kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

 

Az Üzemeltető a Vásárlói / Felhasználói adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek teljesítése, későbbi esetleges bizonyítása, továbbá hírlevél küldése céljából tárolja. Az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció bármikor visszavonható, a regisztrált fél bármikor kérheti írásban adatai törlését adatbázisunkból.

 

Az adatot megismerő személyek köre:

 

A megadott adatokat az Üzemeltető illetve Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges (pl. a Magyar Postának adatokat adunk át a kézbesítés – a megrendelés kiszállíttatásához, teljesítéséhez)

 

Adatkezelés, Adatfeldolgozás, Adattovábbítás:

 

Üzemeltető a megrendelések teljesítése érdekében a adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tevékenység:                           Cégnév:

Adatkezelő:                        

Hírlevél:                                

Szerver, tárhely:                      

Futárszolgálat:                        

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Adatmódosítás:

 

Vásárló módosíthatja adatait:

 • Írásban Üzemltető felé elküldve módosítási kérelmét az info@.hu e-mail címre, melyben megadja a kért új adatokat (pl. szállítási cím módosulása)
 • saját maga is megteheti az adatmódosítást, amennyiben belép a „Saját fiókom” menüpont alá
 • hírlevélre történő leiratkozás kérhető írásban az info@.hu e-mail címre elküldve

 

Jogok, Jogérvényesítési lehetőségek:

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Vásárló / felhasználó jogosult az Üzemeltetőtől tájékoztatást kérni az Üzemeltetől által kezelt, személyére vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíhatja személyes adatait saját maga a „Saját fiókom” menüpont alatt. Az Üzemeltetől felé az info@.hu email címre tudja elküldeni megkeresését, melyre az Üzemeltető 30 napon belül írásos visszajelzést ad megadva a kért tájékoztatást.

A felhasználó, Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével az Üzemeltetőhöz tud fordulni az info@.hu e-mail címen.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás:

 

Vásárlónak jogában áll tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé az info@.hu e-mail címen.

Üzemeltető köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 nap alatt kivizsgálni, és írásban tájékoztatni a kérelmezőt.

 

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése:

 

Vásárlónak jogában áll kérnie személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését, amit köteles írásban bejelenteni Üzemeltető felé az info@.hu e-mail címen.

Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 2 munkanapon belül végrehajtja az adatok helyesbítését, törlését, zárolását.

A törlés nem vonatkozik pl a számviteli szabályozás alapján fennálló szükséges adatkezelésre, ezen adatokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben Üzemeltető nem teljesíti / nem teljesítheti a kért adatok törlését, helyesbítését, zárolását, úgy az írásos kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatni a Vásárlót a kérelem alátámasztott elutasítási indokaival.

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

1. A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. panasszal a NAIH- hoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

FACEBOOK:

A.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul forrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi OLDAL felhasználásra vonatkozó általános szabályzata és adatvédelmi irányelve az irányadó.

 

Hírlevél:

 

Az Üzemeltető a www..hu honlapon elérhetővé teszi a Vásárlók számára, hogy feliratkozzanak a hírlevelére.A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, a Vásárló által megadott e-mail címre Üzemeltető hírdetést vagy reklámot, csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon küld.

A vásárló bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az Üzemeltető felé írásban elküldött kérelmével az info@.hu e-mailre címen.Ezt követően Üzemeltető törli a Vásárló adatait nyílvántartásából, több hírlevelet nem küld Vásárlónak.

(ide vonatkozó szabályozás: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §)

 

Egyéb rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót a Vásárlók / felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Vásárló az Üzemeltető Webáruháza által nyújtott szolgáltatások használatával ráutaló magatartással elfogadja az új, módosított Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépése:.

 

5.Megrendelések, szállítások kezelése:

 

Regisztráció:

A webáruház tartalmak elérhetőek regisztráció nélkül a Vásárlók számára, azonban a megrendelések generálása regisztrációhoz kötött, ennek megfelelően a Webáruházunkban történő vásárlás feltétele az Üzemeltető által visszaigazolt sikeres regisztráció.

 

A regisztráció során a következő adatokat kérjük megadni:

 • Természetes személy esetén: Az Ön vezetékneve, keresztneve,  e-mail elérhetősége, telefonszáma, lakóhelye, számlázási címe, szállítási címe
 • Jogi személy esetén: Az Ön Cégének megnevezése és jogi formája, adószáma, cégjegyzékszáma, székhely címe, számlázási címe, szállítási címe, e-mail elérhetősége, telefonszáma

 

Az Üzemeltető minden esetben válasz e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az eredményes regisztráció megtörténtéről.

 

A Vásárlónak lehetősége van a regisztációjának törlését kérni az Üzemeltető részére info@.hu e-mail címre elküldött írásos megkereséssel.

Az Üzemeltető a Vásárló jelzésének megfelelően törli a regisztrációt, azonban nem törli a már korábbi megrendelések szükséges számviteli törvény alapján vonatkozó iratokat, dokumentumokat, melyek

megörzéséről köteles Üzemeltető gondokoskodni.

A Vásárló köteles maga gondoskodni a személyes adataiban bekövetkezett változások Üzemeltető felé történő haladéktatlan írásos bejelentéséről.

A Vásárló maga felelős a személyes és a Webáruház regisztráció adatainak (pl. jelszó) titokban tartásáért.

Amennyiben Vásárló tudomást szerez, hogy a jelszavához harmadik személy hozzáférést szerzett, köteles azonnal megváltoztatni a jelszavát.

 

Árak alkalmazása:

Üzemeltető tájékoztatja a Vásárlót, a Felhasználót, hogy Üzemeltető kistarcsai üzletében feltüntetett termék eladási árai és a webáruházban feltüntetett termék eladási árai egymástól eltérhetnek. Azonban mind a kistarcsai üzletben feltüntetett árak és mind a Webáruházban feltüntetett árak esetében is a termékek vételára tartalmazza minden esetben az általános forgalmi adót és egyéb közterheket, a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

Külön csomagolási költséget nem számít fel az Üzemeltető, a feltüntetett árak tartalmazzák az összes csomagolási költséget.

A termékeink vételára magyar forintban (Ft) értendő, fizetendő, a szállítási költség a vásárlási folyamat végén adódik hozzá a termék árához, annak függvényében, hogy a Vásárló milyen szállítási módot kért választani. A vételár teljes kifizetéséig a termék az Üzemeltető tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Üzemeltető irányába mindennemű károk tekintetében, azok pénzügyi, vagyoni, nem vagyoni rendezése kapcsán.

 

 

Megrendelések kezelése:

 

 • A regisztrációt követően kérjük lépjen be fiókjába a „Belépés” gombra kattintva.
 • Válaszza ki a kívánt terméket a különböző szűrési feltétekek (fajta, szezon, méret, stb) és rendezési beállításokat követően.
 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze be a „Kosárba”.
 • Amennyiben nem szeretne tovább vásárolni, kérjük kattintson a „Tovább a Pénztárhoz” gombra, amennyiben szeretne tovább vásárolni, kérjük

kattintson a „Vásárlás folytatása” gomba.Ezen az oldalon tud változtatni a kosár tartalmán, tud terméket kitörölni, mennyiséget módosítani, amennyiben meggondolta volna magát.

 • „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva ellenőrizheti az összes adatot. Amennyiben változtatni szeretne a megadott adatokon, lehetősége van ezen az oldalon az adatmódosításokra.
 • „Rendelés elküldése” gombbal tudja a megrendelését elküldeni. Amennyiben a rendelés elküldését követően vesz észre hibát, adatelírást a megrendelésen, kérjük sürgősen vegye fel a

kapcsolatot az Üzemeltetővel, az info@.hu e-mail címen.

 • Válasz e-mailben a rendelés elküldését követő 24 órán belül visszaigazolást kap tőlünk. Amennyiben nem érkezik meg a visszaigazoló e-mailünk, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

A válasz e-mail meg nem érkezésének oka lehet pl. egy elírt, Ön által tévesen, rosszul megadott e-mail cím. A visszaigazoló e­mailünk tartalmazza az Ön személyes adatait és a megrendelésére, az Ön által

megrendelt termék(ek) re vonatkozó adatokat, szállítási információkat. Jelen visszaigazoló e-mailünk érvényes vásárlási szerződésnek minösül, biztosítjuk Önnek a kért megrendelt terméket a visszaigazoló e-mailünket követően

Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg , úgy Ön mentesül a termék megvásárlása felől.

 • Fizetés formája, módja: Ön a megrendelt terméket a következőképp fizetheti ki:

Banki utalással: Ebben az esetben Ön a termék(ek) átvétele előtt a megrendelt termék(ek) árát + az esetleges szállítási költség árát előre átutalja az Üzemeltető OTP Banknál vezetett bankszámlára. Kérjük az utalás közlemény rovatában megjelölni Ön nevét, megrendelési számát. Előre átutalás esetén a termék átvételére csak a vállalati bankszámlánkra történő pénzügyi jóváírást követően jogosult Ön, házhozszállítás esetén is a csomagot csak az átutalás jóváírását követően indítjuk el.

 

Bankszámlára történő pénz befizetéssel: Ebben az esetben Ön befizeti készpénzben a megrendelés teljes összegét az OTP Banknál vezetett vállalati bankszámlánkra, Befizetés közlemény rovatába kérjük megjelölni az Ön nevét, megrendelési számát

 

Fizetés utánvétellel a Magyar Postának:  Amennyiben Ön házhozszállítást kér, lehetősége van arra, hogy az átu átvételekor a Magyar Posta kézbesítőjének fizesse ki készpénzben a megrendelés teljes vételárát.

 

A megvásárlás ÁFÁ-s számláját az elküldött csomag tartalmazza. Kérjük minden esetben szíveskedjen a Magyar Posta kézbesítője előtt megvizsgálni a kézbesített csomagot, és csak abban az esetben vegye át a Postától, ha mindent rendben talált a csomagon. Amennyiben hiányt, sérülést tapasztal a csomagon, a terméken, kérje a Magyar Posta kézbesítőjétől jegyzőkönyv felvételét. Jegyzőkönyv nélküli, reklamációt nem áll módunkban elfogadni utólagos formában.

 

Szállítási feltételek

 

A Vásárló által megrendelt termékeket Üzemeltető szerződött partnercége, a Magyar Posta Logisztika (továbbiakban: MPL) szállítja el a Vásárló által megjelölt címre.

 

A megrendelt áruk Szállítási / teljesítési határideje:

 

 • előre utalás esetén, a megrendelés beérkezése és a pénzügyi utalás vállalati bankszámlánkon történő jóváírását követő 2-3 munkanapon belül
 • utánvétes rendelés esetén a megrendelés visszaigazolását követő 2-3 munkanapon belül

 

A megrendelt áruk Szállítási módja:

 

 1. Postán maradó küldemény: Ez esetben az Ön által kiválasztott Magyar Postán tudja átvenni a csomagot a postai nyitva tartása szerint

Postán maradó küldemények esetében, a szállítmányokban a csomagok – egyenként – nem haladhatják meg a 30 kg os tömeget.

A megrendelési folyamat során lehetősége lesz kiválasztani a Posta átvételi pontot.

Elönyös, költséghatékony szolgáltatás, az ország legkiterjedtebb hálózata áll az Ön rendelkezésére. Válaszzon egy postát, amely Önhöz a legközelebb esik.

A küldemény felvételét összekötheti más postai ügyek intézésével, értesítjük a küldemény érkezéséről, melyet 10 napon belül vehet át a megjelölt postán.

A csomag átvételéhez kérjük, vigye magával személyi igazolványát, vagy más személyazonosító okiratát!

 

 

 1. Az Ön által megadott Szállítási címre:

A csomagok kézbesítése az MPL által munkanapokon 08-16h között időszakban történik meg. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik Ön otthon, célszerű szállítási címként munkahelyi címét megadni. Az MPL kétszeri kézbesítést kísérel meg. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Amennyiben Ön megadja mobiltelefonszám elérhetőségét, az első sikertelen kézbesítést követően, a második kézbesítési kísérlet előtt a MPL egyeztet Önnel a második kézbesítési kísérlet idejéről.

Amennyiben a második kézbesítési kísérlet is meghiúsul, a csomag 10 napig a Magyar Postán átvehető marad. A csomag átvételéhez kérjük, vigye magával személyi igazolványát, vagy más személyazonosító okiratát!

 

A megrendelt áruk Szállítási díja:

 

6. Ellási jog

 

Elállási jog alapja:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Elállási jog gyakorlata:
Ha termék valamilyen oknál fogva mégsem nyerte el az Ön tetszését, és másra sem szeretné kicserélni (és a termék nem volt használva), az unios fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül joga van elállni a vásárlástól, és visszaküldheti a terméket cégünknek. A visszaküldés / visszaszállítás költségét Önnek kell fizetnie.

 

Kérjük elállási szándékát írásban szíveskedjen jelezni felénk az info@.hu e-mail címen.

Amennyiben az eredeti kiszállított termék kiszállítási ingyenesen történt meg, a Vásárlónak meg kell térítenie a szállítás költségét is, amelyet kedvezményként az Üzemeltető elengedett a házhozszállításkor.

 

Kérjük az uj, sértetlen cipőt, annak minden tartozékával, gyári sértetlen dobozával, csak és kizárólag a vásárlást igazoló számlával együtt kérjük jutassa vissza személyesen vagy ajánlottan postán címünkre:

  

Amennyiben nem személyesen jár el, a csomagot kérjük ajánlottan adja fel, utánvételes csomagot nem áll módunkban átvenni.

A csomag visszaérkezését követően ellenőrizzük a csomag tartalmát, minden esetben videokamerával rögzítjük a csomag kibontását és a visszaküldött csomag belő tartalmát, a visszaküldött cipő állapotát, tartozékait.

Ha mindent rendben találunk, a visszaérkezést követő legkésőbb 14 napon belül visszafizetésre kerül a kifizetett vételár az Ön részére.

 

Cégünk üzletpolitikája, a Vásárlók jogait figyelembe véve minden esetben gyors és rugalmas együttműködési formában kezelje az elállási jog gyakorlatát a törvényi szabályozás keretein belül.

  

9. Panasz ügyintézések kezelése, módja, ideje, határidők:

 

A Vásárló a termékekkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi módokon és elérhetőségeken jelezheti, jelentheti be:

 

Üzemeltetőnek írásban:

 

Üzemeltető a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek 1 példányát a Vásárló személyes ügyintézése kapcsán átadja a Vásárlónak.

Amennyiben írásos formában érkezik meg a fogyasztói kifogást bejelentése (pl. postán, vagy e-mailen), úgy Üzemeltető köteles eljárni az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint.

Az Üzemeltető a hozzá intézett termékkel kapcsolatos fogyasztói panaszt, a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és tájékoztatja a Vásárlót a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben elutasításra került a fogyasztói kifogás bejelentés, úgy Üzemeltető köteles írásban tájékoztatni Vásárlót az elutasítás okáról.

 

További jogérvényesítési lehetőségek:

 

Amennyiben a fogyasztói vita kapcsán a Vásárló és az Üzemeltető közötti tárgyalások, egyeztetések kapcsán nem rendeződik a fogyasztói jogvita, úgy a Vásárlónak jogában áll az alábbi jogérvényesítési

lehetőségekkel élni:

 

 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 • PBT (Pénzügyi Békéltető Testület) eljáránának kezdeményezése
 • Fogyasztóvédelmi Hatóságnál panasztétel eszközlése

 

10. ÁSZF egyoldalú módosítása:

 

Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Vásárló számára a Webáruház első használata alkalmával ráutaló magatartás formájában hatályossá válnak, azokat az ÁSZF módosítást követően leadott megrendelésekre irányadóként alkalmazandó a Vásárló számára.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépése: 2015.11.18.